Archiwum kategorii: Instytucje

Złożenie zeznania

Zapełnione zeznanie - tyczy się to deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-37 - podatnik składa do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym w urzędzie skarbowym odpowiednim dla pola zamieszkania. PIT-28 składa się do końca stycznia, zaś PIT-40 do końca lutego. Warto zdawać sobie sprawę o podpisaniu zeznania podatkowego - bez tego jest ono nieważne.

Zeznanie można: złożyć samemu w urzędzie skarbowym (otrzymując potwierdzenie jego dostarczenia); posłać pocztą (listem poleconym Poczty Polskiej) - w tej sytuacji za dzień przekazania zeznania do u. skarbowego uznaje się datę ze stempla pocztowego; wrzucić do tzw. urzędomatu (urządzenie przyjmujące papiery podatkowe i wydające potwierdzenie tych przed chwilą wspomnianych przyjęcia) - który może być zlokalizowany nie jedynie w u. skarbowym, jak również np. w urzędzie gminy; posłać drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym. Bez tego rodzaju podpisu można na razie złożyć jedynie cyfrowy PIT-37.

Aplikacji informatycznych - także płatnych a dodatkowo darmowych - do elektrycznego wypełniania oraz wysyłania zeznań podatkowych (nie wyłącznie PIT-ów, jeszcze formularzy CIT czy VAT) jest do wyboru dużo. Powymieniać mamy szansę chociażby dwa skrypty (bezpłatne) autorstwa Ministerstwa Finansów: tzw. wtyczka e-Deklaracje umożliwiająca rozliczanie podatków w sieci internetowej czy program e-PIT37 - umożliwiający wysyłanie zeznań podatkowych PIT-37 za pomocą internetu bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Program PITy Roczne także jest stworzony do wypełnienia rocznych zeznań podatkowych, tymczasem obsługa tej aplikacji nie potrzebuje od podatnika znajomości norm podatkowych. Podatnik przebywający za granicą, może składać zeznanie w naszym urzędzie konsularnym (również do 30 kwietnia) lub wysłać je za pośrednictwem zagranicznej poczty.