Fundusze i dotacje Unii Europejskiej

Zupełnie oddzielnym rozdziałem doradztwa w zakresie finansów są fundusze i dotacje z Unii Europejskiej. Wraz ze wstąpieniem Polski do Wspólnoty otworzyły się kanały wsparcia finansowego nie tylko dla dużych przedsiębiorstw, ale zwłaszcza dla małego i średniego biznesu.

Dofinansowania te są nie tylko formą dotacji wspierającej, ale przede wszystkim planem inwestycji długoterminowej, która wpływa na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Na skutek rozgałęzionych powiązań gospodarczych, taka pomoc stymuluje dobrą koniunkturę całej gospodarki.

Przykłady takich projektów to min: projekty szkolenia i rozwój zasobów ludzkich, PHARE, którego jednym z celów jest wspomaganie modernizacji i rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie czy też Europejski Fundusz Społeczny, którego jednym z zadań jest doskonalenie kadry gospodarki czy aktywizacja zawodowa kobiet.

Zdarza się, że wielu przedsiębiorców rezygnuje z ubiegania się o tą formę inwestycji ze względu na skomplikowaną procedurę pisania wniosków oraz szereg dołanczanych do nich załączników. Nie musi tak być, gdyż do dyspozycji mają Inicjatywę Doradztwa Europejskiego, która dysponuje doradcami specjalnie powołanymi do pomocy przedsiębiorcom.

Wynagrodzenie doradcy płatne po przyznaniu dofinansowania z Unii Europejskiej, a jego wysokość wynosi nie więcej niż 10% przyznanej dotacji.

Co zrobic by nasze pieniądze pracowały?