Ryzyko

RYZYKO ZWIĄZANE Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE

Instrumenty finansowe jako nośniki siły nabywczej lub zobowiązania finansowe przybierające formę pieniądza gotówkowego, papierów wartościowych, lokat pieniężnych czy metali szlachetnych wraz z procesem inwestowania podlegają ryzyku i niepewności, co do wyników inwestycji.

Przypuszczalność wystąpienia fiaska pojawia się ze względu na powiązania funkcjonowania rynku z takimi czynnikami jak polityka gospodarcza państwa czy kursy walut. Mogą się pojawić zmiany w regulacjach prawnych min. dotyczące obrotu papierów wartościowych lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Poziom ryzyka jest związany z rodzajem inwestycji czy usługi finansowej. Z najniższym mamy do czynienia w przypadku obligacji, choć i one podlegają wahaniom cen związanych ze zmianą wysokości stóp procentowych.

Najwyższy poziom ryzyka występuje w przypadku instrumentów pochodnych w szczególności kontraktów terminowych, spowodowane jest to inwestowaniem ułamkowej części czy to papierów wartościowych lub prawa majątkowego a rozliczania zmian całkowitej wartości instrumentu. Przed taki ryzykiem można się zabezpieczyć wyznaczając granicę straty do wysokości zapłaconej ceny.

Czynnik ryzyka nie stać się elementem hamującym podjęcie przez nas inwestycji a wręcz przeciwnie powinien ułatwić nam podjęcie wyboru odpowiedniej inwestycji finansowej dla naszych finansów.

Radą i pomocą w doborze odpowiedniej formy inwestycji służą nam szeregi specjalistów, którzy pomogą nam dopasować poziom ryzyka do inwestowanych zasobów finansowych i naszych oczekiwań. Do dyspozycji mamy cały wachlarz usług doradztwa finansowego i inwestycyjnego.

Co zrobic by nasze pieniądze pracowały?