Towarzystwa ubezpieczeniowe

Towarzystwa ubezpieczeniowe to przedsiębiorstwa świadczące usługi polegające na ubezpieczeniu od różnego rodzaju ryzyka. Otrzymują jednorazowe lub okresowe wpłaty od jednostek lub organizacji, które przewidują pełne okolicznościowe wypłaty. Spotykamy się z ubezpieczeniami na życie, nieruchomości i ruchomości (np. samochód).
Wróć